Packtato

ЗЕЛЕНАТА опаковка на света

100% органични - биоразградими, компостируеми  и наторяващи почвата продукти, чанти, торби, пликове и фолиа от растително нишесте произведени от NATUR WORLD, Италия и сертифицирани от TUV Austria, със сертификати OK COMPOST HOME и INDUSTRIAL.

Фабриката на NATUR WORLD е първата в Европа,която създава продукти за Packtato ® със 100% органично съдържание на суровините, което се отнася и до пигментите на печата.

Ние работим изключително с органични суровини и съвместно с разработените патенти, имаме база да създадем краен продукт, който, благодарение на своя органичен състав, е уникален инструмент за постигането на истинска кръгова икономика.

Нашите продукти са едни от малкото ,които разполагат с трите сертификата за компостиране и сигурност - OK Home Compost, OK Compost Industrial и Seedling Logo.

Наличието на сертификат OK Compost Home # O 16-2163-A, позволява на нашите опаковки да се изхвърлят с битови отпадъци и не изисква отделното им изхвърляне и сортиране.

Наличието на сертификат Seedling logo # 7P2186 03, гарантира, че нашите продукти са безвредни. Работим предимно с картофено нишесте, при което няма възможност да се използват ГМО, какъвто обикновено е случая при продукти от царевично нишесте или захарна тръстика.

В добавка към това, на пазара е широко разпространена тенденцията ,производители да смесват царевично нишесте с неорганични/петролени материали, което е достатъчно компромитиращо и отслабва доверието в крайния продукт. Нашия продукт е 100% органичен, уникален и многофункционален.
научи повече sipa
ЗЕЛЕНАТА опаковка на света
пази планетата

пази планетата, грижи се за нашите гори, реки, океани и морета

100% ОРГАНИЧНИ

100% ОРГАНИЧНИ

Биоразградими. Превръщат се в хумус само за 90дни в домашни условия

възобновяеми източници

ВАЖНО: компостират се не само в индустриални, но и в домашни условия

Не задържат бактерии

Влагоустойчиви и еластични

Ниски емисии на CO2 по време на производството и докато се компостират

ЕВРО Стандарт 13432: 2000
БЕЗ еко такса