Packtato
Защо Packtato?

Защо Packtato?

Най-важната част от нашата мисия е да постигнем устойчив и непрекъснат растеж чрез прилагането на нашите иновативни технологии за авангардно производство:

 • Винаги сме работили, за да удевлетворим нужите на нашите клиенти и
 • опазването на околната среда е наш приоритет.


Нашия завод в Италия е в областта на биопластмасите от 2008 г. и през последното десетилетие успя да постигне изключително достъпни цени за крайните продукти като същевременно с това да оптимизира разходите си.

Днес нашата фабрика е световен референт за качество на биоразградими продукти.

Като пазарен лидер и партньор на европейски елитни вериги, ние придаваме особено значение на пазарските чанти и пликове за еднократна употреба. Наскоро в ежедневната ни международна практика открихме, че все още има значителен потенциал за въвеждане на алтернативни решения като нашите продукти, въпреки че Европейската комисия смята, че Директивата за пластмасовите торби е успешно приложена

Packtato PDF Packtato
Ние ще...
Няколко примера

Използвайки няколко примера, ще направим преглед на спецификите в тази област

 1. Масовите търговци на дребно решават да предлагат рециклирани конвенционални пластмаси, което определено не е в съответствие с мерките, посочени в Директива 2015/720 на ЕС. Рециклирана или не, пластмасата е инертен материал, който, когато се използва ежедневно, има отрицателни икономически, екологични и човешки последици за здравето. Освен това пластмасовите изделия под 30 микрона не позволяват рециклиране в съответните депа (технологично ограничение) и не на последно място един пластмасов продукт не трябва да преминава през повече от 3 цикъла на рециклиране. Цената на тези продукти често е по-висока от тази на органичната биопластика, от една страна поради високите производствени разходи, а от друга, поради екологичните данъци, на които пластмасата подлежи съгласно цитираната директива на ЕС. Директивата освобождава продуктите с дебелина над 50 микрона от ЕКО такса. При тази дебелина обаче цената е същата като цената на биоразградимите и компостируемите торби.
 2. Друга тенденция е използването на хартиени торби за еднократна употреба. Хартията има дори по-висока цена от органичната „биопластмаса“. Освен това в производството и се използват значителни количества химикали и то е изключително енергоемко. Преминаването към хартиени торби за ежедневна употреба увеличава консумацията на пластмасови торби за боклук. Други сериозни недостатъци, които засягат оперативните дейности на търговците на дребно, включват: големия обем и тегло, които те заемат по време на съхранение;
  Печатът на маркови елементи и текстове не може да бъде постигнат с необходимото качество. Материалът (хартия) е хигроскопичен и при контакт с охладени и замразени продукти неговата цялост се нарушава. Поради тежките химикали и енергоемкост използвани при производството на целулоза, то отдавна е изнесено от Европа в страни от третия свят, където фабриките безконтролно замърсяват, а в интерес на нуждите и бизнеса ЕС си затварят очите. Въпреки това последиците са за всички, за цялата планета.

   

Възможността да се използват торбички за многократна употреба, независимо били те полиетиленови или текстилни, оказва също негативно влияние върху природата (високи емисии на CO2, зависимост от изчерпаеми инертни материали и тяхното добиване, изключително трудни за разграждане в дългосрочен план). Тук ще отбележим още един факт, който наблюдаваме в редица страни - нарастващото използване на торбички за многократна употреба на пазара увеличава значително използването на найлонови торбички за боклук в домакинствата. При други обстоятелства, торбата за еднократна употреба има обратния ефект. В допълнение, споменатите по-горе продукти са в пъти по-скъпи и е доказано, че предават вируси и инфекции

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРОДУКТ...
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОЛЗИ ОТ ПРОДУКТА

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОЛЗИ ОТ ПРОДУКТА

I

екологично чисти продукти - 100% органични и биоразградими - истински и достъпен инструмент за преминаване към кръгова икономика като пакет от мерки на ЕС.

II

Насоки на ЕС в подкрепа на „биопластмасите“  по отношение на постепенното премахване на конвенционалните продукти от найлон и пластмаса за еднократна употреба - краен срок за изпълнение 2021 г.

IV

категорична забрана за доставка на окси -пластмаси - тежки санкции и глоби

Ментета
Fakes

Fakes

Имитиращите продукти са сериозен проблем

 • Те са лесни за разграничаване - нямат сертификати; подбиват цените.
 • TÜV Austria Belgium наблюдава за такива продукти и контролът постепенно се засилва - те са много опасни и абсолютно забранени. Обхвата е голям и трудно постижим.
 • Основни суровини - царевично нишесте. Никога не са 100% от посочения материал-като се прикрива съдържанието на полимери, което ги прави крайно отровни за света.

! Царевицата често е ГМО – поради което нямат сертификат Seedling logo (висока токсичност) силен,остър мириз на крайния продукт .